Klazar’s Blog

Výuka vf415

 

Na adrese ((https://docs.google.com/leaf?id=0B_cbzIfXCXHRODNlZDg0OGMtY2QyZC00ZTE3LThhODUtNGE2YTVlMjc4YjZj&hl=cs)) jsou dostupné materiály výzkumného týmu prof. Vostatka, viz několik témat k diskusi níže.

Zajímavé podklady k problematice „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize“ dostupné na http://www.vsfs.cz/financnitrhy/. Můžete využít při psaní seminární práce.

Čtěte komentáře pod článkem.

Potřebujeme povinné pojištění? Aneb jedna historická zkušenost.  Terra Libera, duben-květen 2010

*******************************

*******************************

Výběr ukázkových prací ….. Rezervace je možná na

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=cs&formkey=dG5sLTlJNjRtN0VDY2ZUanlJbUNlUFE6MQ#gid=0

1)              Setkání

Administrativa – vždy týden předem (neplatí pro 2. setkání) předat jednak v tištěné na semináři a také po event. schválení (pokud se do 2 dnů neozvu, je téma schváleno) zaslat ve formátu JMENO_TEMA*.zip na maily (xklas01.f79f5@m.evernote.com a dále oponentům) v následujícím formátu. Příklad pro první cvičení v týdnu (viz @4151, pro cvičení druhé uveďte @4152, atd…. až pro 4. Text mailu vkopírujte také na 1. stránku práce. Můžete si připravit také ppt prezentaci toho nejdůležitějšího… cílem je rozproudit diskusi…

Úkolem oponentů je kriticky zhodnotit příspěvek, navrhnout 3 doplňující otázky

ADRESÁT
xklas01.f79f5@m.evernote.com, OPONENTI@mail.com

SUBJEKT
konkrétní název práce @4151

TEXT:
Autor: XY + mail
Oponent:: AA, mail
připraveno k prezentaci (datum):

Abstrakt:
Klíčová slova:
Podněty do diskuse:

Práce v příloze, viz formát JMENO_TEMA*.zip

Tématická oblast doporučení a analýzy Světové banky a odezvy v ČR

(provedení kritické analýzy, aktualizace a pokus o navození diskuse na semináři)

a Přehled, Stárnutí populace

a Neformální systémy důchodového zajištění

b Veřejná volba a důchodového zajištění

b Veřejné PP

c Zaměstnanecké PP

c Osobní plány

c Diversifikace plánů

a Notes… Bries…

Primární zdroj: E. James a kol.: Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and

Promote Growth. Vydala Světová banka v nakladatelství Oxford University Press.

Washington, 1994. Výzkumná zpráva je dostupná na: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/09/01/00000

9265_3970311123336/Rendered/PDF/multi_page.pdf

Vliv krize na penzijní systémy – faktory a způsoby působení.

Primární zdroj: A. Schwarz a kol.: Pensions in Crisis: Europe and Central Asia Regional Policy

Note. Světová banka, Washington, 2009. Dostupné z:

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-

1256842123621/6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinal.pdf

Non-Financial Defined Contribution (NDC) Systems: Progress and New Frontiers in a Changing Pension World.

http://www.forsakringskassan.se/nav/356c1a6ca535268502f4f907a293b119

(http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Konferensmaterial/Pensionskonferens_NCD_20091202/Dokument_4/1_TheFirstWawe_och_NDC.pdf)

J. Vostatek: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů.

Praha, VŠFS, 2009.

 

J. Vostatek: Modely důchodového zabezpečení a jejich základní vývojové

tendence. Praha, VŠFS, 2009.

Marek Loužek MÁ DUCHODOVÁ REFORMA SE ZADLUŽENÍM SMYSL?………………………………………………. 101

http://nb.vse.cz/~SVOBODAM/Archiv_textu/Zdravotnictvi/HOLMAN_final_12_12.pdf#page=99

Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Vysoká škola finanční a správní

Recenze dokumentů dostupné z http://sites.google.com/site/papers111/archiv

The effects of inequality on growth: a survey of the theoretical napsal/a C Ehrhart – 2009 Working Paper Series. The effects of inequality on growth: a survey of the theoretical and empirical literature. Christophe Ehrhart. ECINEQ WP 2009107, www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2009107.pdf

Kuznets S. (1955), Economic growth and income inequality, American Economic Review, vol. 45: p. 1-28.

Kenworthy Lane, 2008,“ Government Benefits, Inequality and Employment“. Luxembourg Income Study Working Paper No. 472

Timothy Smeeding and Teresa Munzi,2005,“ Poverty and Inequality: Greece and Mediterranean Europe in Comparative Perspective“ Luxembourg Income Study Working Paper No. 421,

David Jesuit and Vincent Mahler, 2004,“State Redistribution in Comparative Perspective: A Cross-National Analysis of the Developed Countries“ Luxembourg Income Study Working Paper No. 392

Pensions at a Glance 23 Jun 2009 Pensions at a Glance. Current trends and policy topic. on line http://www.oecd.org/dataoecd/12/60/43098050.pdf

Zpráva OECD – Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries (www.oecd.org/els/social/inequality)

Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review by Arne Bigsten and Jörgen Levin. Working Paper in Economics No 32.  November 2000-11-03. Department of Economics, Göteborg University

Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems

by PR Orszag – 1999

„Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems„. Peter R. Orszag and Joseph E. Stiglitz. 1. Presented at the World Bank Conference,

http://www.iza.org/de/calls_conferences/pensionref…/panel_stiglitz.pdf

Kritika 1

10 Myths about Social Security

The new pension system gives Chileans a personal stake in the economy. A typ- …. Social Security system. Myth 10: Social Security Is Politically

http://www.cato.org/pubs/policy_report/v20n4/myths.pdf

Kritika 2

The Top 10 Myths About Social Security Reform | The Heritage …

2004 This myth argues that the system has enough assets to pay full These funds are not set up to be pension funds, like the funds of private

http://www.heritage.org/…/the-top-10myths-about-social-security-reform

Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member …

Study on reduced VAT applied to goods and services in the member states of the European Union. Page 3 of 103. List of Case Studies. Case study 1: The Danish

ec.europa.eu/taxation_customs/…/vat/how_vat…/study_reduced_vat.pdf

DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

18. únor 2011 zmírňují dopad zvýšení DPH na průměrnou domácnost pouze o 0.26% (60 Kč měsíčně). …. nacházejí úplné nebo téměř úplné promítnutí daňových změn Předběžné analýze IDEA z 16. prosince 2010 jsme použili

idea.cerge-ei.cz/documents/pa_201101.pdf

Reklamy

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: