Klazar’s Blog

Duben 23, 2012

Prospektová teorie – podklady

Filed under: Uncategorized — klazar @ 12:08 pm

 

Bookmarks, ke stažení

Audy – Penze-behavioral
Behaviorální ekonomie | LEE
Lidé na VŠE – Ing. Petr Houdek
Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy
Lidé na VŠE – Ing. Petr Houdek
Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření
Use of behavioural finance will not stop next crisis, says CNB adviser
Use of behavioural finance will not stop next crisis, says CNB adviser – Central Banking
 • Audy – Penze-behavioral

  Typ Webová stránka
  URL https://isis.vse.cz/auth/nucitel/odevzdavarny_stazeni.pl?predmet=59374;cviceni=v;ktery=2;odevzdavarna=5105;studenti=1;revers=1;student=40925
  Přístup 12. březen 2012 18:13:07
  Datum přidání 12. březen 2012 18:13:07
  Upraveno 12. březen 2012 18:14:33

  Štítky:

  • prospekt
 • Behaviorální ekonomie | LEE

  Typ Webová stránka
  URL http://www.vse-lee.cz/cze/o-lee/behavioralni-ekonomie
  Přístup 12. březen 2012 18:10:52
  Datum přidání 12. březen 2012 18:10:52
  Upraveno 12. březen 2012 18:10:52

  Štítky:

  • prospekt
 • Lidé na VŠE – Ing. Petr Houdek

  Typ Webová stránka
  URL https://isis.vse.cz/auth/lide/clovek.pl?id=11717;zalozka=7
  Přístup 12. březen 2012 18:01:31
  Datum přidání 12. březen 2012 18:01:31
  Upraveno 12. březen 2012 18:01:31

  Štítky:

  • prospekt

  Poznámky:

  • <table border=“0″>
   <tbody>
   <tr>
   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Název práce:</small></td>

   <td width=“720″ align=“justify“><small>Neuroekonomie</small></td>
   </tr>
   <tr>

   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Abstrakt:</small></td>
   <td width=“720″ align=“justify“><small>Předkládaná diplomová práce se zabývá diskuzí, zda-li metody neurověd přinášejí v&nbsp;současnosti standardní ekonomii užitečné nástroje pro porozumění, předvídání a&nbsp;ideálně usměrňování chování člověka, jeho skupin a&nbsp;ekonomik. Na základě úvodní metodologické analýzy je uzavřeno, že užitečnost neuroekonomie je dosud především potenciální, jelikož není schopna zodpovědět podstatné otázky vně ekonomie lépe než dosavadní nástroje. Následně jsou shrnuty závěry některých výzkumů z&nbsp;oboru rozhodovací neurovědy v&nbsp;oblastech mezičasových voleb, rozhodování za rizika a&nbsp;nejistoty a&nbsp;v rámci strategických interakcí, resp. sociálních preferencí. Je ukázáno, že mnohé mohou nabízet parciální potvrzení konkrétních modelů a&nbsp;nebo mohou poskytnou inspiraci pro vytváření nových.</small></td>

   </tr>
   <tr>
   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Klíčová slova:</small></td>

   <td width=“720″ align=“justify“><small>metodologie ekonomie, mezičasové rozhodování, tvorba očekávání, rozhodování za rizika a&nbsp;nejistoty, neuroekonomie, sociální preference</small></td>
   </tr>
   </tbody>

   </table>

  Přílohy

  • Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy

   Časové preference z pohledu kognitivní neurovědy*
   Time Preferences in the Perspective of Cognitive Neurosciences
   Petr Houdek
   Abstrakt/Abstract:
   Užití poznatků kognitivních a neuro-věd odkrývajících vnitřní fungování mozku již může přinést analytické nástroje k předvídání chování lidí v reálném prostředí. V článku jsou posouzeny výzkumy hledající neuronální koreláty mezičasového rozhodování. Získané výsledky ukazují, že mezičasové rozhodování není jednotným fenoménem jak implikuje exponenciální model, ale probíhá v mozku v několika odlišných neurálních systémech – data mj. podporují strukturální relevanci teorie hyperbolického diskontování užitku – a činí tak mezičasové rozhodování zaměřené na dlouhodobé cíle kvalitativně odlišné, jak ukazují fenomény impulsivního obratu preferencí a nedostatečné síly vůle. Neuroekonomické studie zároveň ukazují na užitečnost analýzy subjektivního toku času (časových zpoždění) nad prostým diskontováním budoucího potěšení a poukazují na správnost modelů integrujících do očekávaného užitku apriorní pocity očekávání (těšení, obavy), které velikost užitku z budoucích statků významně ovlivňují. Je však připuštěno, že užitečnost neuroekonomie je dosud především potenciální, jelikož není schopna zodpovědět otázky vně ekonomie lépe, než dosavadní analýzy.

  • Lidé na VŠE – Ing. Petr Houdek
  • neuroekonomie.pdf

   <table border=“0″>
   <tbody>
   <tr>
   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Název práce:</small></td>

   <td width=“720″ align=“justify“><small>Neuroekonomie</small></td>
   </tr>
   <tr>

   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Abstrakt:</small></td>
   <td width=“720″ align=“justify“><small>Předkládaná diplomová práce se zabývá diskuzí, zda-li metody neurověd přinášejí v&nbsp;současnosti standardní ekonomii užitečné nástroje pro porozumění, předvídání a&nbsp;ideálně usměrňování chování člověka, jeho skupin a&nbsp;ekonomik. Na základě úvodní metodologické analýzy je uzavřeno, že užitečnost neuroekonomie je dosud především potenciální, jelikož není schopna zodpovědět podstatné otázky vně ekonomie lépe než dosavadní nástroje. Následně jsou shrnuty závěry některých výzkumů z&nbsp;oboru rozhodovací neurovědy v&nbsp;oblastech mezičasových voleb, rozhodování za rizika a&nbsp;nejistoty a&nbsp;v rámci strategických interakcí, resp. sociálních preferencí. Je ukázáno, že mnohé mohou nabízet parciální potvrzení konkrétních modelů a&nbsp;nebo mohou poskytnou inspiraci pro vytváření nových.</small></td>

   </tr>
   <tr>
   <td width=“100″ align=“left“ valign=“top“><small>Klíčová slova:</small></td>

   <td width=“720″ align=“justify“><small>metodologie ekonomie, mezičasové rozhodování, tvorba očekávání, rozhodování za rizika a&nbsp;nejistoty, neuroekonomie, sociální preference</small></td>
   </tr>
   </tbody>

   </table>

  • Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření

   Štítky:

   • prospekt

   Teoretický koncept mikroekonomických základů penzijního spoření –
   Návrh koncepce penzijní reformy v ČR
   Petr Houdek
   Abstrakt
   Reforma penzijního systému musí respektovat ustanovení specifické formy dobrovolného
   penzijního spoření, tedy na úrovni jednotlivce rozhodnutí o míře penzijního spoření ze svého
   aktuálního příjmu, která mu umožní dosažení objemu a struktury úspor, jenž pokryjí očekávané
   výdaje v letech, kdy nebude mít podstatné zdroje jiných příjmů a faktory zajišťující, že takové
   rozhodnutí bude schopen dodržet. Vedle státního sociálního pojištění budou hlavními zdroji
   dlouhodobých úspor individuální penzijní spoření a investice do reálných aktiv, především
   bydlení. Na základě poznatků věd o rozhodování, musí efektivní systém penzijního spoření
   vykazovat 5 základních znaků: 1. měl by existovat předpoklad automatického přihlášení do
   penzijního systému a definování a ustanovení základního schématu spoření, 2. z důvodu
   existence hyperbolického diskontování jednotlivci je žádoucí, aby k závaznému rozhodnutí
   spořícího o budoucím navyšování spořící míry došlo okamžitě po vstupu do programu
   penzijního spoření, 3. díky existenci averze ke ztrátě by k vlastnímu navyšování míry spoření
   mělo docházet synchronně s okamžikem růstu příjmů (kupř. mezd), 4. navyšování míry úspor
   bude probíhat automaticky dle uvedených pravidel do stanoveného maximálního limitu, tím bude
   obejito potenciální nebezpečí sklonu lidí ke status quo a riziko otálení, vyžadovalo-li by
   navyšování aktivního rozhodnutí spořícího, 5. bude existovat možnost v libovolné fázi z daného
   penzijního plánu vystoupit. Ve studii navržené základní schéma je založeno na smluvním
   vytvoření penzijního plánu, tj. jednotlivcově volbě míry spoření, jenž je dobrovolně ve zvolené
   investiční strategii investována přes jeho penzijně-spořící účet. Spořící tak má možnost vyjádřit
   vlastní preference do rizikově-výnosové struktury svého penzijního spoření. Mj. zmiňované
   parametry penzijního systému splňují i investice jednotlivce do hodnotných reálných aktiv,
   především bydlení. Přes nízkou úroveň diverzifikace rizika může být vlastnické pořizování
   nemovitostí viděno jako podpůrný zdroj penzijních úspor. Přestože by penzijní reforma neměla
   být nástrojem rozvoje tuzemského finančního trhu, bez jeho efektivního fungování je její úspěšné
   provedení problematické, kruciálním faktorem bude nastavení regulace penzijních fondů.
   Současná úroveň finanční gramotnosti obyvatel je rovněž neadekvátní stavu ekonomiky, v níž by
   většina obyvatelstva vstupovala do systému penzijního spoření závislého na individuálních
   spořících strategiích.
   Klíčová slova
   penzijní systém, sociální pojištění, penzijní fondy, úspory domácností, životní cyklus, averze ke
   ztrátě, sklon ke status quo, hyperbolické diskontování, paternalismus
   Klasifikace JEL
   D11, E21, H31, H55

 • Use of behavioural finance will not stop next crisis, says CNB adviser

  Typ Článek v novinách
  Autor Michal Skořepa
  Abstrakt Central Banking Annual Training Courses Seminars Series – Spring 20114-7 & 11-14 April, Windsor
  Publikace http://www.centralbanking.com
  URL http://www.centralbanking.com/central-banking/opinion/2156745/human-error-financial-crisis?
  WT.rss_f=Economics&…
  Přístup 12. březen 2012 11:59:20
  Library Catalog http://www.centralbanking.com
  Datum přidání 12. březen 2012 11:59:20
  Upraveno 12. březen 2012 12:37:51

  Štítky:

  • prospekt
 • Use of behavioural finance will not stop next crisis, says CNB adviser – Central Banking

  Typ Webová stránka
  Autor Michal Skořepa
  Datum 2012-03-12 10:59:58
  URL http://www.centralbanking.com/central-banking/opinion/2156745/human-error-financial-crisis
  Přístup 12. březen 2012 11:59:58
  Datum přidání 12. březen 2012 12:35:05
  Upraveno 12. březen 2012 12:38:52

  Štítky:

  • prospekt
Reklamy

Napsat komentář »

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: