Klazar’s Blog

1vf415

LS12/13

Plánovaný harmonogram prezentací… (Potvrzení rezervace tématu (2))

8. týden 12. 4. 2013

mix / TaPAVF

9. týden

Historie, Modely, + a –

10. týden

11. týden

Penze a trh práce

12. týden

Penze a trh kapitálu

13. týden

rezerva

Inspirace – https://www.evernote.com/pub/xklas06/ven_inspirace

Administrativa – prosím, vždy týden předem předat *.ppt a *.doc jednak v tištěné podobě na semináři (nebo do pošty na KVF, paní Halimová) a také po event. schválení (pokud se do 2 dnů neozvu, je vše schváleno) zaslat ve formátu JMENO_TEMA*.zip na maily (xklas06@gmail.com a xklas01.f79f5@m.evernote.com). Příklad pro první cvičení v týdnu (viz @4151, pro cvičení druhé uveďte @4152, atd…. až pro 4) viz níže. Text mailu vkopírujte také na 1. stránku práce.

***************************************************************

ADRESÁT – xklas01.f79f5@m.evernote.com, xklas06@gmail.com

SUBJEKT – konkrétní název práce @4151

TEXT mailu:
Autor: XY + mail
připraveno k prezentaci (datum):

Abstrakt:
Klíčová slova:
Podněty do diskuse:

Příloha…. Práce v příloze, viz formát JMENO_TEMA*.zip

**************************************************

Ukázka viz také https://www.evernote.com/shard/s2/sh/621ea65e-a37d-417f-b87e-afa11bbe6bec/a8652a8739e6a5e44a238c48a3f18154

Zakončení semestru (leden 2013)

Definitivní odevzdávárna – doc + ppt po zapracování připomínek z prezentací

Termíny pro prezentace, které jsme nestihli o semestru – viz isis.

Okruhy prezentací:

(15 minut, z hlavy, hlavně obrázky, grafy, jejich popis a vyvození zajímavých závěrů, ne neodůvodněné výčty, seznamy, ukázka práce i prezentace hodnocené 100 %)

20.4.  Trh práce, historizující téma, SP jako VS

27.4. Test, Behaviorální aspekty, reforma, demografie

4.5. Trh kapitálu, úspor (vytěsnění), krize

11.5. Mezinárodní aspekty, integrace

18.5. Rezerva

Předběžné verze ukládejte včas do odevzdávárny, abych je mohl event. před prezentací upravit.

Zajímavé podklady k problematice „Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize“ dostupné na http://www.vsfs.cz/financnitrhy/. Můžete využít při psaní seminární práce.

Čtěte komentáře pod článkem.

Potřebujeme povinné pojištění? Aneb jedna historická zkušenost.  Terra Libera, duben-květen 2010

Sledujte také aktuální dokumenty na

http://idea.cerge-ei.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=10

http://schneider.blog.ihned.cz/c1-49685410-nekonecna-debata-o-duchodove-reforme-nemohli-bychom-se-dohodnout-aspon-na-zakladnich-faktech

*******************************

*******************************

Výběr ukázkových prací ….. Rezervace je možná na

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=cs&formkey=dG5sLTlJNjRtN0VDY2ZUanlJbUNlUFE6MQ#gid=0

1)              Setkání

Administrativa – vždy týden předem (neplatí pro 2. setkání) předat jednak v tištěné na semináři a také po event. schválení (pokud se do 2 dnů neozvu, je téma schváleno) zaslat ve formátu JMENO_TEMA*.zip na maily (xklas06@gmail.com a xklas01.f79f5@m.evernote.com a dále oponentům) *.doc a *.ppt v následujícím formátu. Příklad pro první cvičení v týdnu (viz @4151, pro cvičení druhé uveďte @4152, atd…. až pro 4) viz níže. Text mailu vkopírujte také na 1. stránku práce. Můžete si připravit také ppt prezentaci toho nejdůležitějšího… cílem je rozproudit diskusi…

Úkolem oponentů je kriticky zhodnotit příspěvek, navrhnout 3 doplňující otázky

ADRESÁT
xklas01.f79f5@m.evernote.com, xklas06@gmail.com, OPONENTI@mail.com

SUBJEKT
konkrétní název práce @4151

TEXT:
Autor: XY + mail
Oponent: AA, mail
připraveno k prezentaci (datum):

Abstrakt:
Klíčová slova:
Podněty do diskuse:

Práce v příloze, viz formát JMENO_TEMA*.zip

**********************************

********************************

*****************

rok 2011

2)              Setkání – reálie ČR (bez oponentury)

Reálie ČR v oblasti sociálního pojištění (jako příjmová strana veřejných rozpočtů) – zdůraznit fungování minimálních a maximálních VZ, jejich vliv na progresivitu systému

Účast, placení, terminologické nekorektnosti (zaměstnání pro VZP a pro SZ), zaměstnání malého rozsahu, ((http://www.podnikatel.cz/clanky/kratkodobe-zamestnani-zamestnani-maleho-rozsahu/)).

Kritická místa – pojištění statutárů,  Členové družstev, společníci a jednatelé s.  r. o., komanditisté k. s – aktuální problém systému

Švarcsystém – porovnání výhodnosti (preferováno do 2. setkání)

 3)              Setkání – domácí formy

Bezděkova komise 2 – kritická diskuse variant

Konkurenční návrhy penzijní reformy (Vostatek) (Volné téma, viz níže výběr)

Současný stav v oblasti reforem (Volné téma, viz níže výběr)

Švarcsystém – porovnání výhodnosti (preferováno do 2. setkání)

4)              Setkání

Rodinná politika – redistribuční dopady

Historizující témata – kořeny systémů sociálního pojištění

Porovnání systémů (PAYG, NDC, FF), ChildrenPaygo

5)              Setkání

Potřebujeme povinné pojištění? Kritický rozbor článku… ((možno využít… Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize, viz výše))

Stiglitz – penzijní systém jako statek pod ochranou.

The Economics – Pensions – Falling short (April 9th 2011)

Volné téma, viz níže výběr

Pro čtvreční semináře – redistribuce základen zdanění a pojištění a jejich dopad na odvodovou povinnost (šlo by o to podívat se, jaké příjmové skupiny získavají jaké druhy příjmů, nebo jakou mají spotřebu, a odvodit jejich odvodové zatížení)

6)              Setkání – zahraniční inspirace I

Mezinárodní komparace náhradových poměrů v systémech penzijních pojištění (P. at a glance)

Averting the Old Age Crisis C

Volné téma, viz níže výběr

7)              Setkání – zahraniční inspirace II

OECD.org – analýzy, doporučení, data

Přístup Světové banky k penzijní reformě – vývoj, kritika, dopady v čase (http://www.worldbank.org/ieg/pensions/documents/pensions_evaluation.pdf)

Averting the Old Age Crisis A

8)              Setkání  – redistribuční efekty

Averting the Old Age Crisis B

Rosen – překladové téma (Kap. – bude upřesněno)

Solidarita a ekvivalence ve veřejných rozpočtech – platí princip prospěchu nebo platební schopnosti? (Přiřazování užitku, Slintáková – disertace, Slintáková, Klazar – GAČR, F1). Kdo je beneficientem a kdo plátcem?

Redistribuční dopady dávek (nezaměstnanost, nemocenské), METR

Progresivita důchodové formule (Pensions at glance). Konstrukce starobních důchodů.  Statistika důchodů

9)              Setkání – Penzijní systém a trh práce a kapitálu, progresivita systému

Penzijní systém a trh práce a kapitálu (Diamond, Peter A., Social Security Reform (kap. 1 – social policy a 2 – labour market, 3 – capital m.), k zapůjčení na KVF)

Progresivita – nutný nástroj sociálních politik – diskuse současného vnímání ( Progressive Taxation Revisited (1995). Arizona Law Review, Vol. 37, 1995 http://ssrn.com/abstract=1574449, +

Livingston – FromMilanto Mumbai, Changing in Tel Aviv: Reflections on Progressive Taxation and “Progressive” Politics In a Globalized But Still Local World.  American Journal of Comparative Law 555 (2006)

Integrace pojistného

10)        Setkání

Krize a penze (možno využít… Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize, viz výše) — inspirace viz http://www.rewi.uni-jena.de/Forschung/Professoren+_amp_+Dozenten/Universit_auml_tsprofessoren/Prof_+Dr_+Dr_+h_c_+Eberhard+Eichenhofer/workshop2012.html

Behaviorální aspekty

11)        Setkání

Individuální účty (Diamond+Orszag, Saving Social Security, k zapůjčení na KVF

Transfery a redistribuce.

Volné téma, viz níže výběr

12)        Setkání

Nerovnost a růst.

Vliv zdanění na výnosnost penzijního připojištění (jednorázové dávky a anuity).

Zdanění soukromého a sociálního pojištění (Vostatek, aktualizace kap.13 a20)

Volné téma, viz níže výběr

13)        Setkání

Rezerva

Poznámky:

Tématická oblast doporučení a analýzy Světové banky a odezvy v ČR

(provedení kritické analýzy, aktualizace a pokus o navození diskuse na semináři)

a Přehled, Stárnutí populace

a Neformální systémy důchodového zajištění

b Veřejná volba a důchodového zajištění

b Veřejné PP

c Zaměstnanecké PP

c Osobní plány

c Diversifikace plánů

a Notes… Bries…

Primární zdroj: E. James a kol.: Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old and

Promote Growth. Vydala Světová banka v nakladatelství Oxford University Press.

Washington, 1994. Výzkumná zpráva je dostupná na: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/09/01/00000

9265_3970311123336/Rendered/PDF/multi_page.pdf

Vliv krize na penzijní systémy – faktory a způsoby působení.

Primární zdroj: A. Schwarz a kol.: Pensions in Crisis: Europe and Central Asia Regional Policy

Note. Světová banka, Washington, 2009. Dostupné z:

http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-

1256842123621/6525333-1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinal.pdf

Non-Financial Defined Contribution (NDC) Systems: Progress and New Frontiers in a Changing Pension World.

http://www.forsakringskassan.se/nav/356c1a6ca535268502f4f907a293b119

(http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Konferensmaterial/Pensionskonferens_NCD_20091202/Dokument_4/1_TheFirstWawe_och_NDC.pdf)

J. Vostatek: Koncepce regulace pojištění osob a konkurenčních produktů.

Praha, VŠFS, 2009.

 

J. Vostatek: Modely důchodového zabezpečení a jejich základní vývojové

tendence. Praha, VŠFS, 2009.

Marek Loužek MÁ DUCHODOVÁ REFORMA SE ZADLUŽENÍM SMYSL?………………………………………………. 101

http://nb.vse.cz/~SVOBODAM/Archiv_textu/Zdravotnictvi/HOLMAN_final_12_12.pdf#page=99

Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko

Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Vysoká škola finanční a správní

Recenze dokumentů dostupné z http://sites.google.com/site/papers111/archiv

The effects of inequality on growth: a survey of the theoretical napsal/a C Ehrhart – 2009 Working Paper Series. The effects of inequality on growth: a survey of the theoretical and empirical literature. Christophe Ehrhart. ECINEQ WP 2009107, www.ecineq.org/milano/WP/ECINEQ2009107.pdf

Kuznets S. (1955), Economic growth and income inequality, American Economic Review, vol. 45: p. 1-28.

Kenworthy Lane, 2008,“ Government Benefits, Inequality and Employment“. Luxembourg Income Study Working Paper No. 472

Timothy Smeeding and Teresa Munzi,2005,“ Poverty and Inequality: Greece and Mediterranean Europe in Comparative Perspective“ Luxembourg Income Study Working Paper No. 421,

David Jesuit and Vincent Mahler, 2004,“State Redistribution in Comparative Perspective: A Cross-National Analysis of the Developed Countries“ Luxembourg Income Study Working Paper No. 392

Pensions at a Glance 23 Jun 2009 Pensions at a Glance. Current trends and policy topic. on line http://www.oecd.org/dataoecd/12/60/43098050.pdf

Zpráva OECD – Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD Countries (www.oecd.org/els/social/inequality)

Growth, Income Distribution, and Poverty: A Review by Arne Bigsten and Jörgen Levin. Working Paper in Economics No 32.  November 2000-11-03. Department of Economics, Göteborg University

Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems

by PR Orszag – 1999

„Rethinking Pension Reform: Ten Myths About Social Security Systems„. Peter R. Orszag and Joseph E. Stiglitz. 1. Presented at the World Bank Conference,

http://www.iza.org/de/calls_conferences/pensionref…/panel_stiglitz.pdf

Kritika 1

10 Myths about Social Security

The new pension system gives Chileans a personal stake in the economy. A typ- …. Social Security system. Myth 10: Social Security Is Politically

http://www.cato.org/pubs/policy_report/v20n4/myths.pdf

Kritika 2

The Top 10 Myths About Social Security Reform | The Heritage …

2004 This myth argues that the system has enough assets to pay full These funds are not set up to be pension funds, like the funds of private

http://www.heritage.org/…/the-top-10myths-about-social-security-reform

Study on reduced VAT applied to goods and services in the Member …

Study on reduced VAT applied to goods and services in the member states of the European Union. Page 3 of 103. List of Case Studies. Case study 1: The Danish

ec.europa.eu/taxation_customs/…/vat/how_vat…/study_reduced_vat.pdf

DOPADY SJEDNOCENÍ SAZEB DPH NA 20% NA ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ DOMÁCNOSTÍ

18. únor 2011 zmírňují dopad zvýšení DPH na průměrnou domácnost pouze o 0.26% (60 Kč měsíčně). …. nacházejí úplné nebo téměř úplné promítnutí daňových změn Předběžné analýze IDEA z 16. prosince 2010 jsme použili

idea.cerge-ei.cz/documents/pa_201101.pdf

Reklamy

komentáře 2 »

  1. Dobrý den, dnes jsem se z důvodu nemoci nemohl dostavit na přednášku. Chtěl bych tedy touto cestou potvrdit výběr tématu seminární práce a prezentace: „Stiglitz – penzijní systém jako statek pod ochranou.“

    komentář od Tomáš Pokorný — Březen 1, 2013 @ 1:58 pm | Odpovědět


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

Blog na WordPress.com.

%d bloggers like this: